Busbra

Företagsstruktur Marknadsstrategi Analyser
Läs mer

Ert aktiva bollplank i strategiska marknadsfrågor!

BUSBRA information är ett renodlat kunskapsföretag. Vi är er professionella marknadskonsult med analyser och strategier som specialitét. Våra uppdragsgivare kommer i huvudsak från industri-, handels- samt tjänsteföretag. Vi levererar allt från adressetiketter, telefonlistor till sofistikerade marknadsstrategianalyser. Vi hjälper företag med analyser och information från hela Europa.

Kontakta oss